Daleko stąd jest przodków naszych ziemia,
Lecz w murach Twych ojczysta mowa brzmi,
Tu sen  o Polsce  w jawę się zamienia,
Bo jesteś, Polska Szkoło, Ty. 

2001 2002 2003
2004 2005 2006a
2006b 2007 2008
2008 2009 2010