Daleko stąd jest przodków naszych ziemia,
Lecz w murach Twych ojczysta mowa brzmi,
Tu sen  o Polsce  w jawę się zamienia,
Bo jesteś, Polska Szkoło, Ty. 

svetiba karogs skola
arpuse plaksnite zale
zale2 ziema orkestris